Våra villkor


Toolmek brandskadat

Nyhet - Toolmek Eldhärjat

Området där vi legat i många år blev den 14 juni 2020 eldhärjat och hela fastigheten har brunnit ned. Branden började i en grannlokal.

Det innebär att allt vi jobbat för blivit aska, inklusive maskiner tillhörande både oss och våra kunder. Vi har kontakt med försäkringsbolagen gällande våra egna såväl som våra kunders maskiner.

Om du hade maskiner hos oss ber vi dig kontakta oss på info@toolmek.se så att vi kan reda ut det hela. Vi uppskattar er förståelse och tålamod medan vi försöker lösa alla problem detta har orsakat.

Murat med personal


OBS! Ny adress!

Vi har hittat nya lokaler och ni hittar oss på:

Girovägen 11
175 62 Järfälla

Välkomna!


Våra villkor

Vi försöker vara så öppna och transparenta som möjligt. Här är några punkter som är viktiga att tänka på när du lämnar in dina verktyg till oss. Alla priser är exkl. moms.

Vid inlämning av maskin för kostnadsförslag behöver vi veta:

• Dina kontaktuppgifter och adress
• Ett maxbelopp vad reparationen får kosta

Observera att ett kostnadsförslag inte är kostnadsfritt, utan baseras på den tid vår reparatör har lagt ner på felsökningen av er maskin. Felsökningskostnaden är från 400 kr exkl. moms och debiteras om ni väljer att avböja reparationen. Kostnadsförslaget inkluderar denna avgift, vilket betyder att ni inte betalar för felsökningen när ni reparerar maskinen. Maskiner som är ”utdömda” monteras inte ihop.

Efter kostnadsförslaget

Efter att ni fått kostnadsförslaget vill vi ha svar inom 1 vecka på hur ni önskar gå till väga. Önskar ni avstå reparationen skall maskinen hämtas ut inom 2 veckor. Hämtas inte maskinen inom 3 veckor tillkommer avgifter, se nedan.

Efter reparation

Vi kontaktar er när maskinen är reparerad så att ni kan komma och hämta den alternativt avtala om leverans. Hämtar ni inte upp den reparerade maskinen inom rimlig tid tillkommer förvaringsavgift och har ni inte hämtat den inom tre månader tillfaller den oss, se nedan.

Vad händer om reparationen kostar mer än kostnadsförslaget?

När vi lämnar ett kostnadsförslag gäller detta i cirka 90% av fallen. Om det skulle kosta mer så hör vi av oss, likaså om vi upptäcker problem som bör åtgärdas i samband med reparationen vi utför. Vi förhåller oss till konsumenttjänstlagen som stipulerar att ett angivet kostnadsförslag får öka med max 15% såvida inte oförutsedda händelser inträffar. Vi hör alltid av oss om reparationskostnaden överstiger kostnadsförslaget och ni får ta ställning till ökade kostnader och eventuella extra reparationer.

Ej upphämtade maskiner

Oreparerade maskiner

Önskar ni efter att ha fått kostnadsförslag avstå reparationen skall maskinen hämtas ut inom 2 veckor (även "utdömda" maskiner som inte monterats ihop). Är maskinen inte uthämtad inom 3 veckor efter lämnat kostnadsförslag och ni inte har hört av er kommer vi att fakturera er felsökningskostnaden samt en skrotningsavgift på 450 kr för handhållna maskiner. Maskiner som väger mer än 50 kg debiteras dessutom 126 kr för varje kilo som överstiger 50 kilo. Maskiner som innehåller battericeller, olja och fett debiteras en avgift enligt återvinningsstationens priser. Transport tillkommer.

Reparerade maskiner

Reparerade maskiner som ej hämtats ut inom 2 veckor från information om färdigstatus debiteras förvaringsavgift per påbörjad 30-dagarsperiod. Förvaringsavgiften blir högre om maskinen tar mycket plats och väger mer än 50 kilo. Har ni inte hämtat er maskin inom 3 månader från kostnadsförslaget tillfaller maskinen Toolmek Elektriska AB och vi förbehåller oss rätten att avyttra den utan ersättning gentemot kund.

Tänk på att en inlämnad maskin kan kosta dig mer pengar än reparationen - hämta dina maskiner och verktyg även om de inte repareras!